fbpx

News

Piana do škol

Piana do škol

V září letošního roku manželé Komárkovi nakoupili prostřednictvím své nadace 8 pianin a 3 klavíry od českého výrobce Petrof. Nástroje byly určené pro čínského odběratele, který je odmítl převzít.

In September 2020, the Komáreks purchased 8 pianos and 3 pianos from the Czech manufacturer Petrof Pianos through their foundation. The instruments were ordered by a Chinese customer, who refused to accept them.

Manželé Komárkovi se rozhodli odkoupené nástroje věnovat českým školám. Nadace obdržela až 152 žádostí! U 56 škol zjistili vážný nedostatek kvalitního vybavení, ale zakoupených nástrojů je pouze 11.

The Komáreks decided to donate the purchased instruments to Czech schools, receiving up to 152 applications! They encountered a significant lack of quality equipment in 56 schools across the country, yet, there were only 11 instruments. 

Vysledky grantove vyzvy Piana do skol 2020 d3l9x(Zdroj: pianadoskol.cz)

 

Pro zbývající 45 škol se nadace rozhodla uspořádat veřejnou sbírku „Piana do škol." Nadace věří, že stojí za to děti podpořit a ukázat jim, že vše mají ve vlastních rukou a že vlastní iniciativa je důležitá. Nadace by ráda do sbírky zapojila i další občany, dárce a sympatizanty. Protože dnes více než jindy platí slova J. Mládka „Přežije-li kultura, přežije i národ. “ Jakákoliv forma je vítaná, sdílení na sociálních médií či finanční příspěvek.

For the remaining 45 schools, the foundation decided to organize a public donation called "Pianos for schools" „Piana do škol“. The foundation believes that it is crucial to show support to talented children and teach them that their own initiative matters. The foundation would like to involve other citizens, donors, and patrons. Today, the words of J. Mládek: "If culture survives, the nation will survive" carries an important meaning more than ever before.

 

Všechny potřebné informace o projektu i možnostech, jak se k připojit. | Access all information about the project and the possibilities of how to join.

Sledujte nadaci na LinkedIn, Facebooku, Instagramu nebo na YouTube. | Follow the foundation on LinkedIn, Facebook, Instagram, or YouTube.

Czech - Taiwanese Business Chamber
Rybná 716/24, Staré Město, 

110 00 Praha, Czech Republic


+420 607 163 521